Privacybeleid

Privacy policy

Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos, gevestigd aan Slawkowska 11
31-016 Krakau, Polen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ontdek Krakau met de fiets – verreweg de leukste manier


Slawkowska 11
31-016 Krakau, Polen
T: +48 12 430 20 34
Marcin Moszczynski is de Functionaris Gegevensbescherming van Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos Hij/zij is te bereiken via office@krakaufietstour.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@krakaufietstour.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@krakaufietstour.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marcin Moszczynski F.H.U.P. Menos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@krakaufietstour.com

We slaan gegevens op van mensen die hun gegevens schriftelijk of digitaal aan ons hebben doorgegeven of doorgeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze interne administratie en zijn noodzakelijk voor reguliere communicatie. In principe hebben we op het reserveerformulier slechts een voornaam nodig en een geldig e-mail adres. Zonder geldig e-mail adres kunnen we geen bevestiging terugsturen dat de reservering is aangekomen en kunnen we ook niet informeren over eventuele onverwachte veranderingen in ons programma. We bewaren deze gegevens in principe tot u aangeeft dat u dat niet meer wenst. Uw gegevens, of ze nu openbaar zijn of privé, zullen we niet aan een ander bedrijf of andere instelling overdragen of verkopen.

Dit privacybeleid geldt zowel voor alle gegevens die we via de website of email ontvangen en bewaren, alsook over de informatie die we offline (presentielijsten voor de verzekering, geprinte reserveringsbevestigingen) verzamelen of hebben verzameld. Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid. U kunt altijd een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Als u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen, kunt u een mail sturen naar  office@krakaufietstour.com

Cookie beleid
Wij maken op onze site gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de site. Verder hanteert de site cookies van Google Analytics, Google Adwords en Facebook Pixel. Google Analytics is een standaard protocol om te kijken hoeveel mensen de site bezoeken en uit welke regio ze komen, individuele gegevens kunnen door ons op deze manier niet worden geïdentificeerd. Behalve deze analyserende cookies, maken we ook gebruik van marketing cookies – Google Adwords en Facebook Pixel.

De cookie instellingen kunt u zelf veranderen in de voorkeuren van uw browser.

Op deze link (Google’s Privacy & Terms site) legt Google uit hoe hun cookies werken:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites